Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 21897/2017
07-12-2017
22-12-2017
Επίκ. Καθηγητής Ευστάθιος Παπασταθόπουλος
Ολοκληρωμένη απόκριση στις ανάγκες εκπαίδευσης και προστασίας των παιδιών-προσφύγων και των κηδεμόνων τους στην Ευρώπη και ειδικότερα στην Ελλάδα
82099
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ή  ON/OFF
Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στο πεδίο της εκπαιδευτικής τεχνολογίας ON/OFF
Εμπειρία στο σχεδιασμό, ανάπτυξη και υποστήριξη ηλεκτρονικής εκπαιδευτικής πλατφόρμας.

Μία πλατφόρμα: 10 μονάδες

Δύο πλατφόρμες: 20 μονάδες

Τρεις και άνω πλατφόρμες: 30 μονάδες

 

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ
Εμπειρία στην διαμόρφωση ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού για χρήση σε εξ αποστάσεως εκπαίδευση μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας. Για κάθε εκπαιδευτικό υλικό που έχει διαμορφωθεί από τον υποψήφιο, για χρήση σε εξ αποστάσεως εκπαίδευση μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας, βαθμολογείται με 2 μονάδες με ανώτερο όριο τις 20 μονάδες.
Δείγμα συναφούς έργου που έχει σχεδιαστεί/αναπτυχθεί από τον υποψήφιο , σε ηλεκτρονική μορφή.

Το έργο κατατίθεται σε ψηφιακή μορφή(USB stick ή CD-ROM)  και αξιολογείται ως προς τη συμβατότητα με τις ανάγκες του έργου και την ενσωμάτωση τεχνολογιών φιλικών προς το χρήστη. Βαθμολογία: 0-30 μονάδες

Χαμηλή συμβατότητα και ενσωμάτωση:10 μονάδες

Μεσαία συμβατότητα και ενσωμάτωση:20 μονάδες

Υψηλή συμβατότητα και ενσωμάτωση:30 μονάδες

Ανάπτυξη ιστοσελίδας και ηλεκτρονικής πλατφόρμας υποστήριξης των εκπαιδευτικών της ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας

e-max.it: your social media marketing partner