Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 20576/2017
27-11-2017
11-12-2017
Ανδρέας Φωτόπουλος
Διδασκαλία της Ιταλικής Γλώσσας σε φοιτητές του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
82259
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ή  ON/OFF
Πτυχίο Τμήματος Ιταλικής Φιλολογίας ΑΕΙ ή ισοδύναμου Τμήματος ΑΕΙ εξωτερικού ON/OFF
Μεταπτυχιακός τίτλος σε συναφές γνωστικό αντικείμενο ON/OFF
ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ
Προϋπηρεσία διδασκαλίας ιταλικής γλώσσας 10/ανά μήνα
Εμπειρία σε ερευνητικά έργα σχετικά με τη διδασκαλία/εκμάθηση γλωσσών 5/μήνα

Αντικείμενο σύμβασης:

  1. διδασκαλία της ιταλικής γλώσσας για ακαδημαϊκούς σκοπούς σε φοιτητές του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
  2. έρευνα σχετικά με καινοτόμες μεθόδους στη μεθοδολογία διδασκαλίας της ιταλικής γλώσσας  
e-max.it: your social media marketing partner