Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 14980/2013
25-07-2013
28-08-2013
Τσιάνος Επαμεινώνδας, Καθηγητής Παθολογίας
ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΙΦΠΕ, ΜΕ ΕΣΤΙΑΣΗ ΣΤΟΝ ΠΛΗΘΥΣΜΟ ΤΗΣ ΒΔ ΕΛΛΑΔΑΣ
81087

Η επιλογή της πρότασης θα γίνει με βάση τα ακόλουθα προσόντα των ενδιαφερομένων:

  • Απόφοιτος Πληροφορικής, κατά προτίμηση κάτοχος διδακτορικού τίτλου στις Βιοϊατρικές επιστήμες
  • Αποδεδειγμένη εμπειρία  στους τομείς του Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Συστημάτων Υποστήριξης Απόφασης στον τομέα της Ιατρικής Πληροφορικής.
  • Αποδεδειγμένη εμπειρία σε ευρωπαϊκά και ελληνικά ερευνητικά προγράμματα 

Πακέτο Εργασίας 1 - Καθορισμός απαιτήσεων χρηστών, πρωτοκόλλου και σχεδίαση του συστήματος:

  • Απαιτήσεις Χρηστών, Λειτουργικές Προδιαγραφές του Συστήματος
  • Αρχιτεκτονική του Συστήματος

 

Πακέτο Εργασίας 2 - Ανάπτυξη επιμέρους συστατικών του συστήματος:

  • Σύστημα ηλεκτρονικής καταγραφής δεδομένων
  • Ευφυείς αλγόριθμοι εξόρυξης δεδομένων και κανόνων συσχέτισης, στατιστικής ανάλυσης και αναπαράστασης δεδομένων

 

Πακέτο Εργασίας 3 - Ολοκλήρωση και Κλινική Αξιολόγηση του Συστήματος:

  • Ενοποίηση συστήματος και περιγραφή πρωτότυπου
  • Εγχειρίδιο Χρήσης Συστήματος

Αξιολόγηση του συστήματος & των αποτελεσμάτων

e-max.it: your social media marketing partner