Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 14978/2013
25-07-2013
28-08-2013
Τσιάνος Επαμεινώνδας, Καθηγητής Παθολογίας
ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΙΦΠΕ, ΜΕ ΕΣΤΙΑΣΗ ΣΤΟΝ ΠΛΗΘΥΣΜΟ ΤΗΣ ΒΔ ΕΛΛΑΔΑΣ
81087

Η επιλογή της πρότασης θα γίνει με βάση τα ακόλουθα προσόντα των ενδιαφερομένων:

  • Πτυχιούχος Τμήματος Βιολογίας
  • Kάτοχος Μεταπτυχιακού διπλώματος ιατρικής
  • Υποψήφιος διδάκτορας ιατρικής
  • Άριστη γνώση Αγγλικών (Proficiency)
  • Δημοσιευμένο έργο σχετικό με το προς ανάθεση έργο (ΙΦΠΕ, Ιδιοπαθής Φλεγμονώδης Πάθηση των Εντέρων)
  • Αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία σχετική με  Βιοτράπεζα

Πακέτο Εργασίας 1 - Καθορισμός απαιτήσεων χρηστών, πρωτοκόλλου και σχεδίαση του συστήματος:

  • Απαιτήσεις Χρηστών, Λειτουργικές Προδιαγραφές του Συστήματος

 

Πακέτο Εργασίας 2 - Ανάπτυξη επιμέρους συστατικών του συστήματος:

  • Συλλογή των κλινικών δεδομένων
  • Αποτελέσματα μελέτης μοριακών, γονιδιακών (πολυμορφισμοί γονιδίων), ανοσολογικών και άλλων παραγόντων, που σχετίζονται με την αιτιοπαθογένεια της ΙΦΠΕ

 

Πακέτο Εργασίας 3 - Ολοκλήρωση και Κλινική Αξιολόγηση του Συστήματος:

Αξιολόγηση του συστήματος & των αποτελεσμάτων

e-max.it: your social media marketing partner