Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 14975/2013
25-07-2013
28-08-2013
Τσιάνος Επαμεινώνδας, Καθηγητής Παθολογίας
ΜΕΤΡΗΣΗ ΚΟΛΛΑΓΟΝΟΥ ΣΕ ΒΙΟΨΙΕΣ ΗΠΑΤΟΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΧΡΟΝΙΑ ΗΠΑΤΙΤΙΔΑ C ΠΡΟ ΕΝΑΡΞΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ. ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗΣ ΜΕ ΠΑΡΑΤΕΤΑΜΕΝΗ ΙΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ (SVR). ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΕΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΚΟΛΛΑΓΟΝΟΥ
81086

Η επιλογή της πρότασης θα γίνει με βάση τα ακόλουθα προσόντα των ενδιαφερομένων:

 • Απόφοιτος Φυσικής
 • Κάτοχος διδακτορικού διπλώματος Ιατρικής
 • Ερευνητική εμπειρία στη μέτρηση κολλαγόνου ήπατος  με ανάλυση εικόνας
 • Ερευνητική εμπειρία στην Βιοϊατρική Τεχνολογία / Ιατρική Φυσική και συγκεκριμένα στην επεξεργασία βιοϊατρικού σήματος και εικόνας

 «Ανάλυση απαιτήσεων του συστήματος (Πακέτο Εργασίας Ι)

 • συμμετοχή στη καταγραφή των απαιτήσεων των χρηστών
 • συμμετοχή στο σχεδιασμό της αρχιτεκτονικής του συστήματος

Υλοποίηση Συστήματος (Πακέτο Εργασίας ΙΙ):

 • συμμετοχή στη συλλογή κλινικών δεδομένων
 • συμμετοχή στη δημιουργίας βάσης δεδομένων
 • συμμετοχή στην ανάπτυξη αλγορίθμων εικόνων βιοψίας ήπατος και ποσοτικοποίησης κολλαγόνου

Ολοκλήρωση & Κλινική Αξιολόγηση του Συστήματος (Πακέτο Εργασίας ΙΙΙ)

 • συμμετοχή στην ανάπτυξης πλατφόρμας λογισμικού αυτόματης ανάλυσης και μέτρησης Κολλαγόνου
 • συμμετοχή στο εγχειρίδιο χρήσης του συστήματος
 • συμμετοχή στην έκθεση αξιολόγησης του συστήματος
e-max.it: your social media marketing partner