Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 12889/2017
21-07-2017
08-09-2017
Καθηγητής Ρίζος Ιωάννης
ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΣΕ ΝΕΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ 2017-2018 ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
82166
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ
Κριτήριο 1. Σχεδιάγραμμα Διδασκαλίας Μαθήματος
Συνάφεια σχεδιαγράμματος με την περιγραφή του μαθήματος. 0-30
Αξιοποίηση καινοτόμων μεθοδολογιών/θεωριών & βιβλιογραφίας. 0-20
Δομή, οργάνωση, κατανομή ύλης. 0-10
Συνολική Βαθμολογία Κριτηρίου 1 0-60
Κριτήριο 2 Βιογραφικό σημείωμα υποψηφίου/υποψηφίας
Προηγούμενη διδακτική ή εργαστηριακή εμπειρία. 0-10
Δημοσιεύσεις/Ανακοινώσεις σε συνέδρια. 0-10
Μεταδιδακτορική έρευνα/εμπειρία. 0-10
Συνάφεια διδακτορικής διατριβής/δημοσιευμένου έργου με το μάθημα. 0-10
Συνολική Βαθμολογία Κριτηρίου 2 0-40
Συνολική Βαθμολογία 0-100

Παροχή διδακτικού έργου κατά το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 σε μαθήματα των προπτυχιακών ή μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, σύμφωνα με το συνημμένο στην Πρόσκληση Παράρτημα "Περιγραφή Μαθημάτων"

e-max.it: your social media marketing partner