Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 14972/2013
25-07-2013
28-08-2013
Τσιάνος Επαμεινώνδας, Καθηγητής Παθολογίας
ΜΕΤΡΗΣΗ ΚΟΛΛΑΓΟΝΟΥ ΣΕ ΒΙΟΨΙΕΣ ΗΠΑΤΟΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΧΡΟΝΙΑ ΗΠΑΤΙΤΙΔΑ C ΠΡΟ ΕΝΑΡΞΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ. ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗΣ ΜΕ ΠΑΡΑΤΕΤΑΜΕΝΗ ΙΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ (SVR). ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΕΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΚΟΛΛΑΓΟΝΟΥ
81086

Η επιλογή της πρότασης θα γίνει με βάση τα ακόλουθα προσόντα των ενδιαφερομένων:

 • Πτυχιούχος Τμήματος Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών,
 • Κάτοχος Μεταπτυχιακού διπλώματος ιατρικής,
 • Υποψήφιος διδάκτορας ιατρικής, 
 • Άριστη γνώση Αγγλικών (Proficiency),
 • Δημοσιευμένο έργο σχετικό με τη μέτρηση κολλαγόνου,
 • Αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία σε ερευνητικά προγράμματα σχετικά με ηπατίτιδες.

«Ανάλυση απαιτήσεων του συστήματος (Πακέτο Εργασίας Ι)

 • συμμετοχή στη καταγραφή των απαιτήσεων των χρηστών
 • συμμετοχή στο σχεδιασμό της αρχιτεκτονικής του συστήματος

Υλοποίηση Συστήματος (Πακέτο Εργασίας ΙΙ):

 • συμμετοχή στη συλλογή κλινικών δεδομένων
 • συμμετοχή στην αξιολόγηση Βιοψιών κατά Ishak

   Ολοκλήρωση & Κλινική Αξιολόγηση του Συστήματος (Πακέτο Εργασίας ΙΙΙ)

 • συμμετοχή στο εγχειρίδιο χρήσης του συστήματος

συμμετοχή στην έκθεση αξιολόγησης του συστήματος»

e-max.it: your social media marketing partner