Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 10918/2017
21-06-2017
05-07-2017
Καθηγητής Τριαντάφυλλος Αλμπάνης
ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΙΚΟΥ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑΣ
82141
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ – ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ
Πτυχίο Τμήματος Πληροφορικής ή Μηχανικών Η/Υ ΑΕΙ ή ισοδύναμου Τμήματος ΑΕΙ Εξωτερικού  
Καλή Γνώση Αγγλικής Γλώσσας  
Μεταπτυχιακός Τίτλος στην Πληροφορική  
ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ – ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ
Προϋπηρεσία σε έργα οργάνωσης ψηφιακών Ιδρυματικών αποθετηρίων ή Ψηφιακών Βιβλιοθηκών σε μήνες ( Μέγιστο 24 μήνες) 7 / μήνα
Γνώση λογισμικού Ψηφιακής Βιβλιοθήκης DSpace 40
Γνώση 2ης ξένης γλώσσας (Άριστη) 20
Γνώση 2ης ξένης γλώσσας (Πολύ Καλή) 15
Γνώση 3ης ξένης γλώσσας (Καλή) 10
  1. Καθαρισμός  ψηφιακών αρχείων σε μορφή φωτογραφίας,  ενοποίηση και μετατροπή τους σε τεκμήρια σε μορφή pdf.
  2. Καθαρισμός των OCR Αρχείων
  3. Εμπλουτισμός της εφαρμογής του Ιδρυματικού Αποθετηρίου με οδηγίες και διαδικασίες αυτοαπόθεσης, πιστοποίηση μελών ΔΕΠ και ερευνητών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, ένταξη του Αποθετηρίου στα συλλογικά εργαλεία αναζήτησης Αποθετηρίων στην Ελλάδα και το Εξωτερικό.
e-max.it: your social media marketing partner