Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 14148/2013
18-07-2013
31-07-2013
Καθηγητής Κώστας Μπούρτζης
ΘΑΛΗΣ – Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων - Συμβιωτικά βακτήρια και Ομικές τεχνολογίες στην προοπτική νέων, φιλικών προς το περιβάλλον, μεθόδων ελέγχου επιβλαβών εντόμων: το παράδειγμα της Μεσογειακής μύγας (ΣΥΜΒΙΟΜΙΚΗ)
80801

Η επιλογή της πρότασης θα γίνει με βάση τα ακόλουθα προσόντα των ενδιαφερομένων:

  • Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ βιολογίας ή συναφούς αντικειμένου
  • Γνώση της Αγγλικής γλώσσας
  • Μεταπτυχιακός (Master) τίτλος σπουδών σε παρεμφερές αντικείμενο

 Συνεκτιμώμενα προσόντα:

  • Εμπειρία σε τεχνικές Μοριακής Βιολογίας, Γενετικής, και Βιοχημείας.
  • Γνώση υπολογιστών με έμφαση στη Βιοπληροφορική.

Λειτουργική ανάλυση και πειραματική επαλήθευση των miRNAsκαι των γονιδίων-στόχων από το (μετα)μεταγράφωμα της Μύγας της Μεσογείου. Τα miRNAs και γονίδια-στόχοι που επηρεάζονται από την παρουσία της Wolbachia θα αναλυθούν με σκοπό την κατανόηση της συμμετοχής τους στη σχέση ξενιστή-συμβιώτη, και τη διαλεύκανση του ρόλου τους στο φαινόμενο της κυτταροπλασματικής ασυμβατότητας

e-max.it: your social media marketing partner