Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 14125/2013
18-07-2013
31-07-2013
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Μαρία Σακελλαρίου
ΤΟΠΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΗΝ ΠΙΝΔΟ
81152

Η επιλογή της πρότασης θα γίνει με βάση τα ακόλουθα προσόντα των ενδιαφερομένων:

Απαιτούμενα Προσόντα Αντικειμένου (1):

  • Πτυχίο Πανεπιστημίου ή Α.Τ.Ε.Ι. στις επιστήμες Πληροφορικής ή Μηχανικών Η/Υ, της ημεδαπής ή ισότιμο πτυχίο του εξωτερικού αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ.
  • Μεταπτυχιακός Τίτλος ειδίκευσης στις Επιστήμες της Πληροφορικής / Υπολογιστών.
  • Άριστη γνώση Αγγλικών
  • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις ή νόμιμη απαλλαγή από αυτές

 

Απαιτούμενα Προσόντα Αντικειμένου (2):

  • Πτυχίο Πανεπιστημίου ή Α.Τ.Ε.Ι. στις επιστήμες Πληροφορικής ή Μηχανικών Η/Υ, της ημεδαπής ή ισότιμο πτυχίο του εξωτερικού αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ.
  • Μεταπτυχιακός Τίτλος ειδίκευσης στις Επιστήμες της Πληροφορικής / Υπολογιστών.
  • Καλή γνώση Αγγλικών
  • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις ή νόμιμη απαλλαγή από αυτές

Αντικείμενο (1): Δημιουργία δικτυακού τόπου στα ελληνικά και αγγλικά – Logo – Νewsletter – Καταχωρήσεις σε μηχανές.

Αντικείμενο (2): Ηλεκτρονική δικτύωση στα πλαίσια της ιστοσελίδας της πράξης.

e-max.it: your social media marketing partner