Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 1350/2017
01-02-2017
20-02-2017
Καθηγητής Ρίζος Ιωάννης
ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΣΕ ΝΕΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
82028
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ
Κριτήριο 1. Σχεδιάγραμμα Διδασκαλίας Μαθήματος
Συνάφεια σχεδιαγράμματος με την περιγραφή του μαθήματος. 0-30
Αξιοποίηση καινοτόμων μεθοδολογιών/θεωριών & βιβλιογραφίας. 0-20
Δομή, οργάνωση, κατανομή ύλης. 0-10
Συνολική Βαθμολογία Κριτηρίου 1 0-60
Κριτήριο 2 Βιογραφικό σημείωμα υποψηφίου/υποψηφίας
Προηγούμενη διδακτική ή εργαστηριακή εμπειρία. 0-10
Δημοσιεύσεις/Ανακοινώσεις σε συνέδρια. 0-10
Μεταδιδακτορική έρευνα/εμπειρία. 0-10
Συνάφεια διδακτορικής διατριβής/δημοσιευμένου έργου με το μάθημα. 0-10
Συνολική Βαθμολογία Κριτηρίου 2 0-40
Συνολική Βαθμολογία 0-100

Παροχή διδακτικού έργου κατά το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017 σε μαθήματα των προπτυχιακών ή μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

e-max.it: your social media marketing partner