Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 13628/2013
12-07-2013
29-07-2013
Καθηγητής Τριαντάφυλλος Αλμπάνης
Δομή Απασχόλησης & Σταδιοδρομίας (ΔΑΣΤΑ) Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
81080
  • Βεβαίωση ότι είναι εν ενεργεία Μεταπτυχιακοί φοιτητές ή Υποψήφιοι Διδάκτορες
  • Πτυχίο πανεπιστημίου ή Α.Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ισότιμο πτυχίο του εξωτερικού αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ στις ανθρωπιστικές ή κοινωνικές επιστήμες
  • Εμπειρία σε ποσοτικές και ποιοτικές κοινωνικές έρευνες
  • Προηγούμενη επαγγελματική εμπειρία σε σχετικό αντικείμενο
  • Καλή γνώση χρήσης λογισμικού γενικής χρήσης και υπηρεσιών διαδικτύου

«Συμμετοχή στην εκπόνηση της μελέτης με τίτλο "Διερεύνηση, καταγραφή και ανάλυση της σταδιοδρομίας των αποφοίτων του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων για τα έτη 2004-2008"» ως επόπτες

e-max.it: your social media marketing partner