Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 12957/2016
23-08-2016
20-09-2016
Καθηγητής Ρίζος Ιωάννης
ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΣΕ ΝΕΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
82028
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ
Κριτήριο 1. Σχεδιάγραμμα Διδασκαλίας Μαθήματος
Συνάφεια σχεδιαγράμματος με την περιγραφή του μαθήματος. 0-30
Αξιοποίηση καινοτόμων μεθοδολογιών/θεωριών & βιβλιογραφίας. 0-20
Δομή, οργάνωση, κατανομή ύλης. 0-10
Συνολική Βαθμολογία Κριτηρίου 1 0-60
Κριτήριο 2 Βιογραφικό σημείωμα υποψηφίου/υποψηφίας
Προηγούμενη διδακτική ή εργαστηριακή εμπειρία. 0-10
Δημοσιεύσεις/Ανακοινώσεις σε συνέδρια. 0-10
Μεταδιδακτορική έρευνα/εμπειρία. 0-10
Συνάφεια διδακτορικής διατριβής/δημοσιευμένου έργου με το μάθημα. 0-10
Συνολική Βαθμολογία Κριτηρίου  

παροχή διδακτικού έργου κατά το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017

e-max.it: your social media marketing partner