Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 12460/2013
01-07-2013
12-07-2013
Καθηγητής Κυριάκος Ταμβάκης
ΑΡΙΣΤΕΙΑ– Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων –ΣΩΜΑΤΙΔΙΑΚΗ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΚΟΣΜΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΟΥ LHC
80906

Η επιλογή της πρότασης θα γίνει με βάση τα ακόλουθα προσόντα των ενδιαφερομένων:
• Να είναι κάτοχος Διδακτορικού Φυσικής.
• Να έχει εμπειρία στην εκτέλεση υπολογισμών ανώτερης τάξης σε κβαντικές θεωρίες πεδίου.
• Θα συνεκτιμηθεί και η εν γένει ερευνητική εμπειρία.

«Διεργασίες Ανώτερης Τάξης σε Υπερσυμμετρικές Επεκτάσεις του Καθιερωμένου Προτύπου. Κατασκευή, Φαινομενολογική Ανάλυση και Κοσμολογικές Συνέπειες»

Σύμφωνα με το Τεχνικό Παράρτημα της Πρότασης, οι εκτιμώμενοι ανθρωπομήνες απασχόλησης ορίζονται σε εικοσιτέσσερις (24) και η αμοιβή στο ποσό των 59040 ευρώ.
Οι εκτιμώμενοι ανθρωπομήνες απασχόλησης καθώς και η αμοιβή δύνανται να τροποποιηθούν με ενδεχόμενη τροποποίηση του Τεχνικού Παραρτήματος της Πρότασης.

e-max.it: your social media marketing partner