Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 24473/2015
11-11-2015
27-11-2015
Θωμάς Υφαντής, Καθηγητής Ψυχιατρικής
ΕΚΤΙΜΩΝΤΑΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΧΡΟΝΙΑ ΣΩΜΑΤΙΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΑΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ (ASSERT-DEP)
81855

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ – ΚΡΙΤΗΡΙΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΠΤΥΧΙΟ  ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ

ΔΕΚΑ (10)

ΚΑΤΟΧΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ

ΕΙΚΟΣΙ (20)

ΚΑΤΟΧΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ΣΕ ΑΛΛΟ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

ΠΕΝΤΕ (5)

ΚΑΤΟΧΗ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΓΝΩΣΤΙΚΌ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ

ΣΑΡΑΝΤΑ (40)

ΕΠΙΣΗΜΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΡΑΥΤΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΩΣ ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΣ ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ/ΤΡΙΑ

ΟΚΤΩ (8) ΜΟΝΑΔΕΣ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΤΟΣ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΕ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ (ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ)

ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4) ΜΟΝΑΔΕΣ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΤΟΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΕΓΚΥΡΑ ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ

ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4) ΜΟΝΑΔΕΣ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

ΓΝΩΣΗ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

ΠΕΝΤΕ (5)

Στην παρούσα έρευνα θα συμμετάσχει ενεργά προκειμένου να εξαχθεί γενωμικό DNA από δείγματα περιφερικού αίματος με τη χρήση εμπορικά διαθέσιμου σετ αντιδραστηρίων (QIAGEN, DNABloodMidikit).

e-max.it: your social media marketing partner