Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 24468/2015
11-11-2015
27-11-2015
Θωμάς Υφαντής, Καθηγητής Ψυχιατρικής
ΕΚΤΙΜΩΝΤΑΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΧΡΟΝΙΑ ΣΩΜΑΤΙΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΑΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ (ASSERT-DEP)
81855

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ – ΚΡΙΤΗΡΙΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΠΤΥΧΙΟ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ Ή ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ-ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ-ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ)

ΔΕΚΑ (10)

KATOXHΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟYΔΙΠΛΏΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ

ΕΙΚΟΣΙ (20)

ΚΑΤΟΧΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ΣΕ ΑΛΛΟ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

ΠΕΝΤΕ (5)

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΕ ΚΛΙΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

ΤΡΕΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΤΟΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ

ΤΡΕΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΣΕ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ

ΜΙΑ ΜΟΝΑΔΑ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΓΝΩΣΗ ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

ΠΕΝΤΕ (5)

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ – ΚΡΙΤΗΡΙΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ/Α ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΕ ΘΕΜΑ ΣΧΕΤΙΚΟ ΜΕ ΤΗΝ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΔΕΚΑ (10)

ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ/Α ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ (ΑΛΛΟ)

ΠΕΝΤΕ (5)

Στην παρούσα έρευνα θα συμμετάσχει ενεργά στην διεξαγωγή των κλινικών συνεντεύξεων και γενικά στη συλλογή των δεδομένων, στην καταγραφή και κωδικοποίηση των δεδομένων και στην στατιστική τους επεξεργασία, στην προετοιμασία και παρουσίαση των ανακοινώσεων σε συνέδρια, στη συγγραφή των δημοσιεύσεων καθώς και στην προετοιμασία και διενέργεια της ημερίδας που θα διοργανωθεί στο τέλος της μελέτης. 

e-max.it: your social media marketing partner