Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 10002/2015
11-05-2015
25-05-2015
Ανδρέας Τζάκος, Επίκουρος Καθηγητής Τμήματος Χημείας
Μονάδα απομόνωσης / σύνθεσης και ταχείας αξιολόγησης δραστικών μορίων που στοχεύουν ορφανούς πυρηνικούς υποδοχείς για την θεραπεία νεοπλασιών
81089

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ – ΚΡΙΤΗΡΙΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Απόφοιτος Χημείας ή Βιολογίας

20

Εμπειρία στην θερμιδομετρία για την μελέτη αλληλεπιδράσεων

20 (μέγιστο)

Εμπειρία στη λήψη, ανάλυση και επεξεργασία φασμάτων NMR καθώς και σε χρωματογραφικές τεχνικές και φασματομετρία μαζών

25 (μέγιστο)

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ – ΚΡΙΤΗΡΙΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Συμμετοχή σε συνέδρια

20 (μέγιστο)

Δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά

20 (μέγιστο)

Ταχύτατη σάρωση-ανίχνευση στη χημική βιβλιοθήκη (χημειοθήκης) βιοδραστικών μορίων απομονωμένων από φαρμακευτικά φυτά για την ανακάλυψη προσδετών σε ορφανούς υποδοχείς με πλατφόρμα θερμιδομετρίας

e-max.it: your social media marketing partner