Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 9995/2015
11-05-2015
25-05-2015
Αναπλ. Καθηγητής Νικολάου Γεώργιος
ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΡΑΤΣΙΣΜΟΥ
81701

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ – ΚΡΙΤΗΡΙΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Πτυχίο AEIΣχολής Κοινωνικών Επιστημών

20 μονάδες

Υποψήφιος/α Διδάκτωρ Σχολής Επιστημών Αγωγής

20 μονάδες

Πιστοποιημένη καλή γνώση της Αγγλικής Γλώσσας

10 μονάδες

Πιστοποιημένη καλή γνώση χρήσης Η/Υ (προγράμματα MS-Office)

10 μονάδες

Εμπειρία σε διοργάνωση εκπαιδευτικών προγραμμάτων κ.λ.π.

15 μονάδες (το μέγιστο)

Επίδοση σε προφορική συνέντευξη

15 μονάδες (το μέγιστο)

ΠΕ8: Αξιολόγηση Δραστηριοτήτων

Εκτελούμενο έργο: Αξιολόγηση των δραστηριοτήτων που θα υλοποιηθούν στο παραπάνω έργο

e-max.it: your social media marketing partner