Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 4844/2015
10-03-2015
24-03-2015
Αναπλ. Καθηγήτρια Βασιλική Θεοδώρου
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΕΩΝ ΠΡΩΤΕΪΝΙΚΩΝ ΚΙΝΑΣΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΝΕΟΠΛΑΣΙΩΝ
80808

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ – ΚΡΙΤΗΡΙΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Απόφοιτος Χημικός με εμπειρία στη σύνθεση αναστολέων πρωτεϊνικών κινασών

Βαθμός πτυχίου x 50 μόρια

Εμπειρία στη σύνθεση και χαρακτηρισμό παραγώγων της φαινυλαμινοπυριμιδίνης, ενώσεων αναλόγων του Imatinib.

10 μόρια ανά μήνα

Γνώση Αγγλικής Γλώσσας

80 (άριστη)

40 (πολύ καλή)

20 (καλή)

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ – ΚΡΙΤΗΡΙΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Γνώση υπολογιστών

30

Δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά (έως μία)

30

Παρουσιάσεις σε διεθνή συνέδρια (έως μία)

10

Αναρτημένες εργασίες σε συνέδρια (έως μία)

10

Χρόνος θητείας σε μεταπτυχιακές σπουδές

20 μόρια ανά έτος

Η σύνθεση και ταυτοποίηση αναλόγων/παραγώγων της φαινυλαμινοπυριμιδίνης

e-max.it: your social media marketing partner