Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 4842/2015
10-03-2015
24-03-2015
Καθηγητής John Halley
ΘΑΛΗΣ – ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ – Η ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΘΡΗΣΚΕΙΑΣ. ΤΑ ΙΕΡΑ ΔΑΣΗ ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ
80806

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ – ΚΡΙΤΗΡΙΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Πτυχίο Βιολογίας ή Περιβαλλοντολογίας

25 μονάδες

Να εκπονεί Μεταπτυχιακή διατριβή στις επιστήμες περιβαλλοντικής διαχείρισης

40 μονάδες

Άριστη γνώση Αγγλικής γλώσσας

25 μονάδες

Άδεια οδήγησης

10 μονάδες 

Βάση Δεδομένων δεντροχρονολόγησης (Δράση 2, Υποδράση 2.2)

e-max.it: your social media marketing partner