Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 2905/2015
12-02-2015
27-02-2015
Καθηγητής Δημήτριος Ι. Φωτιάδης
ALZCARE - Σύστημα διαχείρισης και υποστήριξης ασθενών με άνοια -
81340

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ – ΚΡΙΤΗΡΙΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Πτυχίο Ιατρικής

Βαθμός πτυχίου x 10

Εκπλήρωση υπηρεσίας υπαίθρου (αγροτικός-η ιατρός)

100

Υποψήφιος Διδάκτορας ή Διδάκτορας στη Νευρολογία

150

Εμπειρία σε Συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα

έτη x 50 με max 250

Δημοσιεύσεις σε διεθνή ερευνητικά περιοδικά με αντικείμενο διαχείριση νευρολογικής νόσου.

Αριθμός δημοσιεύσεων x 50 με max 200

Υλοποίηση Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Άνοιας (Παραδοτέο D3.3.1), Ολοκληρωμένο Σύστημα ALZCARE (Παραδοτέο D5.1.1) καιΕφαρμογή Συστήματος ALZCARE και Συλλογή Δεδομένων (Παραδοτέο D5.2.1)

e-max.it: your social media marketing partner