Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 25294/2014
04-12-2014
18-12-2014
Επίκουρος Καθηγητής Σπυρίδων Καρκαμπούνας
Εφαρμογή ωμικών τεχνολογιών για το γενετικό χαρακτηρισμό εγχώριων φύλων γιδιών και προβάτων, για βελτιώση της παραγωγής τους και για ταυτοποίηση δυνητικης βιοδραστηκότητας στο γάλα αυών - GOSHomics
80886

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ – ΚΡΙΤΗΡΙΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Πτυχίο ΑΕΙ στη Βιολογία ή Διαιτολογία ή συναφές γνωστικό αντικείμενο.

 

Διδακτορικό Δίπλωμα στη Βιολογία ή Φυσιολογία ή συναφές αντικείμενο.

 

Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας

 

Εμπειρία από τη συμμετοχή και οργάνωση διατροφικών μελετών καθώς και την ανάλυση των αποτελεσμάτων τους

Μέγιστο 15

Γνώση κυτταρομετρίας ροής.

Μέγιστο 10

Διαπιστωμένη ερευνητική εμπειρία μέσω δημοσιεύσεων σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά με κριτές ή παρουσιάσεις εργασιών σε συνέδρια.

Μέγιστο 20

«Προσδιορισμός βιοδραστικών ιδιοτήτων αίγειου γάλακτος»

«Προσδιορισμός βιοδραστικών ιδιοτήτων πρόβειου γάλακτος»

«Διάχυση και κοινοποίηση αποτελεσμάτων»

e-max.it: your social media marketing partner