Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός (Αρ. Πρωτ. Διαγωνισμού: 20808/16-10-2014) για την την προμήθεια Εργαστηριακών Αναλωσίμων συνολικού προϋπολογισμού 30.000,00€
20-10-2014
05-11-2014 11:30
κα. Ευταξία Σοφία, τηλ: 26510-07776 και 07730
ΦΥΣΙΚΑ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΩΣ ΠΙΘΑΝΟΙ ΦΑΡΜΑΚΟΚΑΛΛΥΝΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΜΕ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΠΡΟΚΑΛΟΥΜΕΝΗΣ ΑΠΟ UV ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ ΦΩΤΟΓΗΡΑΝΣΗΣ (BeeCosmAge)
20808/16-10-2014

Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός, (Αριθμός Πρωτοκόλλου Διαγωνισμού: 20808/16-10-2014), με σφραγισμένες προσφορές και δυνατότητα τμηματικής κατακύρωσης, για την ανάδειξη αναδόχου/ων που θα αναλάβει/ουν την προμήθεια Εργαστηριακών Αναλωσίμων, συνολικούπροϋπολογισμού 30.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ (24.390,24€ χωρίς ΦΠΑ) ή κατά ομάδα: 12.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ (9.756,09€ χωρίς ΦΠΑ) για το σύνολο της ομάδας 1, 13.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ (10.569,11€ χωρίς ΦΠΑ) για το σύνολο της ομάδας 2 και 5.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ (4.065,04€ χωρίς ΦΠΑ) για το σύνολο της ομάδας 3

e-max.it: your social media marketing partner