Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός (Αρ. Πρωτ. Διαγωνισμού: 19795/03-10-2014) για την προμήθεια «Δυο (2) φωτογραφικών μηχανών & λοιπού εξοπλισμού» συνολικού προϋπολογισμού 3.900,00€
14-10-2014
29-10-2014 11:30
κ. Κορδώσης Στέφανος, τηλ: 6974470743
Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΣΤΗΡΙΖΕΙ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΙΣ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ: ΚΤΙΤΟΡΙΚΕΣ, ΑΦΙΕΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΚΤΙΤΟΡΙΚΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΜΝΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ (4ΟΣ -18ΟΣ ΑΙ.) (EpigrEpirus)
19795/03-10-2014

Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός, (Αριθμός Πρωτοκόλλου Διαγωνισμού: 19795/03-10-2014), με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την ανάδειξη αναδόχου που θα αναλάβει την προμήθεια «Δυο (2) φωτογραφικών μηχανών & λοιπού εξοπλισμού», συνολικούπροϋπολογισμού 3.900,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ (3.170,73€ χωρίς ΦΠΑ),

e-max.it: your social media marketing partner