Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός (Αρ. Πρωτ. Διαγωνισμού: 19966/06-10-2014) για την προμήθεια Εργαστηριακών Αναλωσίμων συνολικού προϋπολογισμού 7.000,00€
08-10-2014
23-10-2014 13:30
Καθηγητής κ. Φλούδας Γεώργιος, τηλ: 26510-08564
ΧΑΛΑΡΗ ΥΛΗ ΥΠΟ ΣΚΛΗΡΟ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ
19966/06-10-2014

Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός, (Αριθμός Πρωτοκόλλου Διαγωνισμού: 19966/06-10-2014), με σφραγισμένες προσφορές και δυνατότητα τμηματικής κατακύρωσης, για την ανάδειξη αναδόχου/ων που θα αναλάβει/ουν την προμήθεια Εργαστηριακών Αναλωσίμων, συνολικούπροϋπολογισμού 7.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ (5.691,06€ χωρίς ΦΠΑ) ή κατά ομάδα: 2.900,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ (2.357,72€ χωρίς ΦΠΑ) για το σύνολο της ομάδας A, 3.200,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ (2.601,63€ χωρίς ΦΠΑ) για το σύνολο της ομάδας Β και 900,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ (731,71€ χωρίς ΦΠΑ) για το σύνολο της ομάδας Γ

e-max.it: your social media marketing partner