Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός (Αρ. Πρωτ. Διαγωνισμού: 19690/02-10-2014) για την προμήθεια Εργαστηριακών Αναλωσίμων, συνολικού προϋπολογισμού 10.000,00€
08-10-2014
23-10-2014 12:30
Καθηγητής κ. Φριλίγγος Ευστάθιος, τηλ: 26510-07559
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΟΞΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΝΤΩΝ ΣΤΟΝ ΑΜΒΡΑΚΙΚΟ ΚΟΛΠΟ
19690/02-10-2014

Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός, (Αριθμός Πρωτοκόλλου Διαγωνισμού: 19690/02-10-2014), με σφραγισμένες προσφορές και δυνατότητα τμηματικής κατακύρωσης, για την ανάδειξη αναδόχου/ων που θα αναλάβει/ουν την προμήθεια Εργαστηριακών Αναλωσίμων, συνολικούπροϋπολογισμού 10.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ (8.130,08€ χωρίς ΦΠΑ) ή κατά ομάδα: 8.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ (6.504,06€ χωρίς ΦΠΑ) για το σύνολο της ομάδας 1 και 2.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ (1.626,02€ χωρίς ΦΠΑ) για το σύνολο της ομάδας 2

e-max.it: your social media marketing partner