Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός (Αρ. Πρωτ. Διαγωνισμού: 19643/02-10-2014) για την προμήθεια «Άδειας χρήσης λογισμικού» συνολικού προϋπολογισμού 5.700,00€
07-10-2014
22-10-2014 12:30
κα. Στεργίου Παναγίωτα, τηλ: 26510-08395
ΑΓΡΟΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΥΓΡΑ ΚΑΙ ΣΤΕΡΕΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΩΣ ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΜΙΑΣ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΟΥ
19643/02-10-2014

Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός, (Αριθμός Πρωτοκόλλου Διαγωνισμού: 19643/02-10-2014), με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την ανάδειξη αναδόχου που θα αναλάβει την προμήθεια «Άδειας χρήσης λογισμικού», συνολικούπροϋπολογισμού 5.700,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ (4.634,15€ χωρίς ΦΠΑ)

e-max.it: your social media marketing partner