Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός (Αρ. Πρωτ. Διαγωνισμού: 19509/01-10-2014) για την προμήθεια Αναλωσίμων Εργαστηρίου συνολικού προϋπολογισμού 1.880,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ
03-10-2014
20-10-2014 12:30
Αναπλ. Καθηγητής κ. Σκομπρίδης, τηλ: 26510-08598
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΕΩΝ ΠΡΩΤΕΪΝΙΚΩΝ ΚΙΝΑΣΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΝΕΟΠΛΑΣΙΩΝ
19509/01-10-2014

Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός, (Αριθμός Πρωτοκόλλου Διαγωνισμού: 19509/01-10-2014), με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την ανάδειξη αναδόχου που θα αναλάβει την προμήθεια Αναλωσίμων Εργαστηρίου, συνολικούπροϋπολογισμού 1.880,00€, συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ (1.528,46€ χωρίς ΦΠΑ)

e-max.it: your social media marketing partner