Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός (Αρ. Πρωτ. Διαγωνισμού: 19338/29-09-2014) για την προμήθεια Εργαστηριακών & Ηλεκτροχημικών Αναλωσίμων συνολικού προϋπολογισμού 18.440,00€
02-10-2014
17-10-2014 12:30
Αναπλ. Καθηγητής κ. Προδρομίδης Μάμαντος, τηλ: 26510-08301
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΠΕΡΕΥΑΙΣΘΗΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΧΗΜΙΚΩΝ ΒΙΟΑΙΣΘΗΤΗΡΩΝ DNA, ΜΕ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΜΙΚΡΟ- ΚΑΙ ΝΑΝΟ-ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
19338/29-09-2014

Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός, (Αριθμός Πρωτοκόλλου Διαγωνισμού: 19338/29-09-2014), με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την ανάδειξη αναδόχου που θα αναλάβει την προμήθεια Εργαστηριακών & Ηλεκτροχημικών Αναλωσίμων, συνολικούπροϋπολογισμού 18.440,00€, συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ (14.991,87€ χωρίς ΦΠΑ)

e-max.it: your social media marketing partner