Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός (Αρ. Πρωτ. Διαγωνισμού: 19284/29-09-2014) για την ανάδειξη αναδόχου που θα αναλάβει την ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΗΜΕΙΑΚΟΥ ΔΟΝΗΣΙΟΜΕΤΡΟΥ POLYTEC (POLYTEC LASER DOPPLER VIBROMETER) ΣΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΣΔΙΑΣΤΑΤΗΣ ΣΑΡΩΣΗΣ συνολικού προϋπολογισμού 140.000,00€
30-09-2014
16-10-2014 12:30
Καθηγητής κ. Θεόδωρος Ματίκας, τηλ: 2651007216
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΕΙΣΜΙΚΩΝ ΑΣΠΙΔΩΝ (DES)
19284/29-09-2014

Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός, (Αριθμός Πρωτοκόλλου Διαγωνισμού: 19284/29-09-2014), με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την ανάδειξη αναδόχου που θα αναλάβει την ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΗΜΕΙΑΚΟΥ ΔΟΝΗΣΙΟΜΕΤΡΟΥ POLYTEC (POLYTEC LASER DOPPLER VIBROMETER) ΣΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΣΔΙΑΣΤΑΤΗΣ ΣΑΡΩΣΗΣ, συνολικούπροϋπολογισμού 140.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ (113.821,14€ χωρίς ΦΠΑ)

e-max.it: your social media marketing partner