Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός (Αρ. Πρωτ. Διαγωνισμού: 19128/25-09-2014) για την προμήθεια Εξοπλισμού
29-09-2014
14-10-2014 12:30
Επικ. Καθηγητής κ. Τζάκος Ανδρέας, τηλ: 6976555381
Πλατφόρμα σάρωσης μικρών μορίων που στοχεύουν πρωτεΐνες που εμφανίζουν δομική αταξία
19128/25-09-2014

Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός, (Αριθμός Πρωτοκόλλου Διαγωνισμού: 19128/25-09-2014), με σφραγισμένες προσφορές και δυνατότητα τμηματικής κατακύρωσης, για την ανάδειξη αναδόχου/ων που θα αναλάβει/ουν την προμήθεια Εξοπλισμού, συνολικούπροϋπολογισμού 100.300,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ (81.544,72€ χωρίς ΦΠΑ) ή κατά τμήμα (ομάδα): 85.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ (69.105,69€ χωρίς ΦΠΑ) για το σύνολο της ομάδας Α, 2.300,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ (1.869,92€ χωρίς ΦΠΑ) για το σύνολο της ομάδας Β και 13.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ (10.569,11€ χωρίς ΦΠΑ) για το σύνολο της ομάδας Γ

e-max.it: your social media marketing partner