Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός (Αρ. Πρωτ. Διαγωνισμού: 12953/24-06-2014) για την προμήθεια Εντύπων, Γραφικής Ύλης & Αναλωσίμων (Ομάδα 2), συνολικού προϋπολογισμού 546,00€
25-09-2014
10-10-2014 12:30
Επικ. Καθηγητής κ. Τζάκος Ανδρέας, τηλ: 26510-08396
ΜΟΝΑΔΑ ΑΠΟΜΟΝΩΣΗΣ/ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΑΧΕΙΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΡΑΣΤΙΚΩΝ ΜΟΡΙΩΝ ΠΟΥ ΣΤΟΧΕΥΟΥΝ ΟΡΦΑΝΟΥΣ ΠΥΡΗΝΙΚΟΥΣ ΥΠΟΔΟΧΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΝΕΟΠΛΑΣΙΩΝ
12953/24-06-2014

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ:

Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός, (Αριθμός Πρωτοκόλλου Διαγωνισμού: 12953/24-06-2014), με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την ανάδειξη αναδόχου που θα αναλάβει την προμήθεια Εντύπων, Γραφικής Ύλης & Αναλωσίμων (Ομάδα 2), συνολικού προϋπολογισμού 546,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ

e-max.it: your social media marketing partner