Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός (Αρ. Πρωτ.: 18246/16-09-2014) για την ανάδειξη αναδόχου που θα αναλάβει την προμήθεια Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, συνολικού προϋπολογισμού 5.100,00€
18-09-2014
03-10-2014 12:30
Επικ. Καθηγήτρια κ. Σαλαντή Γεωργία, τηλ: 26510-07757
ΟΛΟΚΛΗΡΩΝΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΠΟΛΛΑΠΛΗ ΜΕΤΑ-ΑΝΑΛΥΣΗ: ΕΝΑ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΙΕΡΑΡΧΙΣΗΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΥΓΕΙΑΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ (IMMA)
18246/16-09-2014

Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός, (Αριθμός Πρωτοκόλλου Διαγωνισμού: 18246/16-09-2014), με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την ανάδειξη αναδόχου που θα αναλάβει την προμήθεια Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, συνολικούπροϋπολογισμού 5.100,00€

e-max.it: your social media marketing partner