Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός, (Αριθμός Πρωτ. Διαγωνισμού: 14250/08-07-2014) για την ανάδειξη αναδόχου/ων που θα αναλάβει/ουν την προμήθεια Εργαστηριακών Αναλωσίμων, Γραφικής ύλης & Αναλωσίμων Η/Υ
11-07-2014
28-07-2014 13:30
Καθηγητής κ. Ματίκας Θεόδωρος, Τηλ: 26510-07216
ΝΑΝΟ- ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΥΦΥΕΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ
14250/08-07-2014

Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός, (Αριθμός Πρωτοκόλλου Διαγωνισμού: 14250/08-07-2014), με σφραγισμένες προσφορές και δυνατότητα τμηματικής κατακύρωσης, για την ανάδειξη αναδόχου/ων που θα αναλάβει/ουν την προμήθεια Εργαστηριακών Αναλωσίμων, Γραφικής ύλης & Αναλωσίμων Η/Υ, συνολικούπροϋπολογισμού 56.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ (45.528,46€ χωρίς ΦΠΑ) ή κατά ομάδα: 4.470,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ (3.634,15€ χωρίς ΦΠΑ) για το σύνολο της ομάδας Α, 6.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ (4.878,05€ χωρίς ΦΠΑ) για το σύνολο της ομάδας Β, 10.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ (8.130,09€ χωρίς ΦΠΑ) για το σύνολο της ομάδας Γ, 19.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ (15.447,15€ χωρίς ΦΠΑ) για το σύνολο της ομάδας Δ, 5.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ (4.065,04€ χωρίς ΦΠΑ) για το σύνολο της ομάδας Ε και 11.530,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ (9.373,98€ χωρίς ΦΠΑ) για το σύνολο της ομάδας ΣΤ

e-max.it: your social media marketing partner