Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός, (Αριθμός Πρωτ. Διαγωνισμού: 14242/08-07-2014) για την ανάδειξη αναδόχου/ων που θα αναλάβει/ουν την προμήθεια Χημικών & Εργαστηριακών Αναλωσίμων
10-07-2014
25-07-2014 12:30
Αναπλ. Καθηγητή κ. Χατζηλουκά Ευστάθιο, Τηλ: 26510-07331
ΑΓΡΟΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΥΓΡΑ ΚΑΙ ΣΤΕΡΕΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΩΣ ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΜΙΑΣ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΟΥ
14242/08-07-2014

Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός, (Αριθμός Πρωτοκόλλου Διαγωνισμού: 14242/08-07-2014), με σφραγισμένες προσφορές και δυνατότητα τμηματικής κατακύρωσης, για την ανάδειξη αναδόχου/ων που θα αναλάβει/ουν την προμήθεια Χημικών & Εργαστηριακών Αναλωσίμων, συνολικούπροϋπολογισμού 41.450,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ ή κατά ομάδα: 31.950,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ για το σύνολο της ομάδας 1 και 9.500,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ για το σύνολο της ομάδας 2

e-max.it: your social media marketing partner