Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός, (Αριθμός Πρωτ. Διαγωνισμού: 14162/08-07-2014) για την ανάδειξη αναδόχου που θα αναλάβει την προμήθεια Ηλεκτρονικών Υπολογιστών
08-07-2014
23-07-2014 12:30
Επικ. Καθηγήτρια κ. Σαλαντή Γεωργία, Τηλ: 26510-07757
ΟΛΟΚΛΗΡΩΝΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΠΟΛΛΑΠΛΗ ΜΕΤΑ-ΑΝΑΛΥΣΗ: ΕΝΑ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΙΕΡΑΡΧΙΣΗΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΥΓΕΙΑΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ (IMMA)
14162/08-07-2014

Πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό, (Αριθμός Πρωτοκόλλου Διαγωνισμού: 14162/08-07-2014), με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την ανάδειξη αναδόχου που θα αναλάβει την προμήθεια Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, συνολικούπροϋπολογισμού 4.200,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ

e-max.it: your social media marketing partner