Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός (Αρ. Πρωτ. Διαγωνισμού: 9716/13-05-2014) για την ανάδειξη αναδόχου που θα αναλάβει την προμήθεια Εξοπλισμού
16-06-2014
02-07-2014 12:30
κ. Δημακόπουλος Κωνσταντίνος, τηλ: 26510-07262
ΠΟΛΥΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΝΑΝΟΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ ΜΕ ΥΒΡΙΔΙΚΕΣ, ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ-ΑΝΟΡΓΑΝΕΣ ΔΙΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ (NANO-HYBRID)
9716/13-05-2014

Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός, (Αριθμός Πρωτοκόλλου Διαγωνισμού: 9716/13-05-2014), με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την ανάδειξη αναδόχου που θα αναλάβει την προμήθεια Εξοπλισμού, συνολικούπροϋπολογισμού 16.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ

e-max.it: your social media marketing partner