Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός (Αρ. Πρωτ. Διαγωνισμού: 10268/23-05-2014) για την ανάδειξη αναδόχου που θα αναλάβει την προμήθεια Οργάνων & Εξοπλισμού
26-05-2014
10-06-2014 12:30
κα. Στεργίου Παναγίωτα, τηλ: 26510-08395
ΑΓΡΟΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΥΓΡΑ ΚΑΙ ΣΤΕΡΕΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΩΣ ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΜΙΑΣ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΟΥ
10268/23-05-2014

Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός, (Αριθμός Πρωτοκόλλου Διαγωνισμού: 10268/23-05-2014), με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την ανάδειξη αναδόχου που θα αναλάβει την προμήθεια Οργάνων & Εξοπλισμού, συνολικούπροϋπολογισμού 5.490,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ

e-max.it: your social media marketing partner