Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός (Αρ. Πρωτ. Διαγωνισμού: 9942/20-05-2014) για την ανάδειξη αναδόχου που θα αναλάβει την προμήθεια Αναλωσίμων
21-05-2014
05-06-2014 12:30
Αναπλ. Καθηγητής κ. Χατζηλουκάς Ευστάθιος, τηλ: 26510-07331
ΑΓΡΟΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΥΓΡΑ ΚΑΙ ΣΤΕΡΕΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΩΣ ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΜΙΑΣ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΟΥ
9942/20-05-2014

Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός, (Αριθμός Πρωτοκόλλου Διαγωνισμού: 9942/20-05-2014), με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την ανάδειξη αναδόχου που θα αναλάβει την προμήθεια Αναλωσίμων, συνολικούπροϋπολογισμού 10.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ

e-max.it: your social media marketing partner