Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός (Αρ. Πρωτ. Διαγωνισμού: 3407/17-02-2014) για την ανάδειξη αναδόχου που θα αναλάβει την προμήθεια Αναλωσίμων, Εντύπων & Γραφικής Ύλης (Ομάδα 1)
06-05-2014
21-05-2014 12:30
Καθηγητής κ. Ταμβάκης Κυριάκος, τηλ: 26510-08487
ΘΑΛΗΣ – ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ – ΠΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ ΚΑΘΙΕΡΩΜΕΝΟ ΠΡΟΤΥΠΟ : ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΩΝ ΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΣΜΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΟ ΦΩΣ ΤΟΥ LHC
3407/17-02-2014

Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός, (Αριθμός Πρωτοκόλλου Διαγωνισμού: 3407/17-02-2014), με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την ανάδειξη αναδόχου που θα αναλάβει την προμήθεια Αναλωσίμων, Εντύπων & Γραφικής Ύλης (Ομάδα 1), συνολικούπροϋπολογισμού 1.200,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ

e-max.it: your social media marketing partner