Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός, (Αρ. Πρωτ. Διαγωνισμού: 3715/20-02-2014), για την προμήθεια Υλικών Άμεσης Ανάλωσης (Ομάδα 1)
05-05-2014
20-05-2014 12:30
κ. Κωστούλας Χαρίλαος, τηλ: 26510-07824
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΓΕΝΝΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΜΦΥΤΕΥΤΙΚΗΣ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΥΜΕΝΩΝ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΥΨΗΛΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΣΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
3715/20-02-2014

Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός, (Αριθμός Πρωτοκόλλου Διαγωνισμού: 3715/20-02-2014), με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την ανάδειξη αναδόχου που θα αναλάβει την προμήθεια Υλικών Άμεσης Ανάλωσης (Ομάδα 1), συνολικούπροϋπολογισμού 2.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ

e-max.it: your social media marketing partner