Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός (Αρ. Πρωτ. Διαγωνισμού: 3715/20-02-2014) για την ανάδειξη αναδόχου/ων που θα αναλάβει/ουν την προμήθεια Υλικών Άμεσης Ανάλωσης
25-02-2014
13-03-2014 11:30
κ. Κωστούλας Χαρίλαος, τηλ: 26510-07824
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΓΕΝΝΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΜΦΥΤΕΥΤΙΚΗΣ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΥΜΕΝΩΝ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΥΨΗΛΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΣΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
3715/20-02-2014

Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός, (Αριθμός Πρωτοκόλλου Διαγωνισμού: 3715/20-02-2014), με σφραγισμένες προσφορές και δυνατότητα τμηματικής κατακύρωσης, για την ανάδειξη αναδόχου/ων που θα αναλάβει/ουν την προμήθεια Υλικών Άμεσης Ανάλωσης, συνολικούπροϋπολογισμού 17.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ ή κατά ομάδα: 2.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ για το σύνολο της ομάδας 1 και 15.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ για το σύνολο της ομάδας 2

e-max.it: your social media marketing partner