Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός (Αρ. Πρωτ. Διαγωνισμού: 3597/19-02-2014) για την ανάδειξη αναδόχου/ων που θα αναλάβει/ουν την προμήθεια Αναλωσίμων
24-02-2014
12-03-2014 11:30
Αναπλ. Καθηγητής κ. Λοιδωρίκης Ελευθέριος, τηλ: 6977272098
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΞΥΠΝΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ, ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΚΡΙΒΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΝΑΝΟΫΛΙΚΩΝ ΜΕ ΠΡΟΣΧΕΔΙΑΣΜΕΝΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ (SMARTONICS)
3597/19-02-2014

Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός, (Αριθμός Πρωτοκόλλου Διαγωνισμού: 3597/19-02-2014), με σφραγισμένες προσφορές και δυνατότητα τμηματικής κατακύρωσης, για την ανάδειξη αναδόχου/ων που θα αναλάβει/ουν την προμήθεια Αναλωσίμων, συνολικούπροϋπολογισμού 15.375,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ ή κατά ομάδα: 4.059,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ για το σύνολο της ομάδας 1, 5.904,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ για το σύνολο της ομάδας 2 και 5.412,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ για το σύνολο της ομάδας 3

e-max.it: your social media marketing partner