Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός (Αρ. Πρωτ. Διαγωνισμού: 3407/17-02-2014) για την ανάδειξη αναδόχου/ων που θα αναλάβει/ουν την προμήθεια Αναλωσίμων, Εντύπων & Γραφικής Ύλης
20-02-2014
11-03-2014 11:30
Καθηγητής κ. Ταμβάκης Κυριάκος, τηλ: 26510-08487
ΘΑΛΗΣ – ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ – ΠΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ ΚΑΘΙΕΡΩΜΕΝΟ ΠΡΟΤΥΠΟ : ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΩΝ ΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΣΜΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΟ ΦΩΣ ΤΟΥ LHC
3407/17-02-2014

Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός, (Αριθμός Πρωτοκόλλου Διαγωνισμού: 3407/17-02-2014), με σφραγισμένες προσφορές και δυνατότητα τμηματικής κατακύρωσης, για την ανάδειξη αναδόχου/ων που θα αναλάβει/ουν την προμήθεια Αναλωσίμων, Εντύπων & Γραφικής Ύλης, συνολικούπροϋπολογισμού 8.839,00€, συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ ή κατά ομάδα: 1.200,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ για το σύνολο της ομάδας 1, 4.500,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ για το σύνολο της ομάδας 2 και 3.139,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ για το σύνολο της ομάδας 3

e-max.it: your social media marketing partner