Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός, (Αρ. Πρωτ. Διαγωνισμού: 1888/27-01-2014), για την ανάδειξη αναδόχου/ων που θα αναλάβει/ουν την προμήθεια Αναλωσίμων
28-01-2014
12-02-2014 11:30
Καθηγητής κ. Φριλίγγος Ευστάθιο, τηλ: 26510-07559
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΟΞΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΝΤΩΝ ΣΤΟΝ ΑΜΒΡΑΚΙΚΟ ΚΟΛΠΟ
1888/27-01-2014

Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός, (Αριθμός Πρωτοκόλλου Διαγωνισμού: 1888/27-01-2014), με σφραγισμένες προσφορές και δυνατότητα τμηματικής κατακύρωσης, για την ανάδειξη αναδόχου/ων που θα αναλάβει/ουν την προμήθεια Αναλωσίμων, συνολικούπροϋπολογισμού 10.230,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ ή κατά ομάδα: 5.030,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ για το σύνολο της ομάδας 1 και 5.200,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ για το σύνολο της ομάδας 2

e-max.it: your social media marketing partner