Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός, (Αρ. Πρωτ.: 22707/10-12-2013), για την ανάδειξη αναδόχου/ων που θα αναλάβει/ουν την πραγματοποίηση «Εκπαιδευτικών Εκδρομών (Μετακίνηση – Σίτιση - Διαμονή)
11-12-2013
09-01-2014 11:30
κα. Φώτου Ιωάννα, τηλ: 26510-09132
ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ 22ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2013-2014
22707/10-12-2013

Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός, (Αριθμός Πρωτοκόλλου Διαγωνισμού: 22707/10-12-2013), με σφραγισμένες προσφορές και δυνατότητα τμηματικής κατακύρωσης, για την ανάδειξη αναδόχου/ων που θα αναλάβει/ουν την πραγματοποίηση «Εκπαιδευτικών Εκδρομών (Μετακίνηση – Σίτιση - Διαμονή)», συνολικούπροϋπολογισμού 19.500,00€, συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ. ή κατά ομάδα 1.250,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α. για το σύνολο της ομάδας Α, 1.250,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α. για το σύνολο της ομάδας Β, 4.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α. για το σύνολο της ομάδας Γ, 4.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α. για το σύνολο της ομάδας Δ και 9.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α. για το σύνολο της ομάδας Ε

e-max.it: your social media marketing partner