Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός, (Αρ. Πρωτ.: 12022/25-06-2013) για την ανάδειξη αναδόχου που θα αναλάβει την προμήθεια Οργάνων & Εξοπλισμού (Ομάδα 3)
28-11-2013
17-12-2013 11:30
Αναπλ. Καθηγήτρια κα Βεζυράκη Πατρώνα, τηλ: 26510-07575 και 6944204601
ΕΡΕΥΝΑ ΣΕ ΜΙΚΡΗ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΚΛΙΜΑΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΙΧΘΥΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ -ΙΧΘΥΑSIS (09ΣΥΝ-24-1069)
12022/25-06-2013

Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός, (Αριθμός Πρωτοκόλλου Διαγωνισμού: 12022/25-06-2013), με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την ανάδειξη αναδόχου που θα αναλάβει την προμήθεια Οργάνων & Εξοπλισμού (Ομάδα 3), συνολικούπροϋπολογισμού 1.900,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ

e-max.it: your social media marketing partner