Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός, (Αρι. Πρωτ.: 20639/14-11-2013), για την ανάδειξη αναδόχου που θα αναλάβει την προμήθεια Εργαστηριακών Αναλωσίμων
15-11-2013
02-12-2013 11:30
Αναπλ. Καθηγητής κ. Αυγερόπουλος Απόστολος, τηλ.: 26510-09001
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΕΩΝ ΣΥΖΥΓΩΝ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ ΜΕΣΩ ΦΙΛΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ-ECOCHEM
20639/14-11-2013

Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός, (Αριθμός Πρωτοκόλλου Διαγωνισμού: 20639/14-11-2013), με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την ανάδειξη αναδόχου που θα αναλάβει την προμήθεια Εργαστηριακών Αναλωσίμων, συνολικούπροϋπολογισμού 14.000,00€, συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ

e-max.it: your social media marketing partner