Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός, (Αρ. Πρωτ.: 20441/12-11-2013), για την ανάδειξη αναδόχου που θα αναλάβει την «Σίτιση σπουδαστών κατά την περίοδο των Χριστουγέννων»
13-11-2013
28-11-2013 11:30
κα. Φώτου Ιωάννα, στο τηλ: 26510-09132
ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ 22ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2013-2014
20441/12-11-2013

Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός, (Αριθμός Πρωτοκόλλου Διαγωνισμού: 20441/12-11-2013), με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την ανάδειξη αναδόχου που θα αναλάβει την «Σίτιση σπουδαστών κατά την περίοδο των Χριστουγέννων», συνολικούπροϋπολογισμού 8.000,00€, συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ

e-max.it: your social media marketing partner