Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός, (Αρ. Πρωτ.: 19664/01-11-2013), για την προμήθεια Οργάνων & Εξοπλισμού
05-11-2013
21-11-2013 11:30
κα. Στεργίου Παναγιώτα, τηλ. 26510-08395
ΑΓΡΟΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΥΓΡΑ ΚΑΙ ΣΤΕΡΕΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΩΣ ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΜΙΑΣ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΟΥ
19664/01-11-2013

Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός, (Αριθμός Πρωτοκόλλου Διαγωνισμού: 19664/01-11-2013), με σφραγισμένες προσφορές και δυνατότητα τμηματικής κατακύρωσης, για την ανάδειξη αναδόχου/ων που θα αναλάβει/ουν την προμήθεια Οργάνων & Εξοπλισμού, συνολικούπροϋπολογισμού 26.600,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ ή κατά ομάδα: 10.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ για το σύνολο της ομάδας 1, 9.500,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ για το σύνολο της ομάδας 2, 6.200,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ για το σύνολο της ομάδας 3 και 900,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ για το σύνολο της ομάδας 4

e-max.it: your social media marketing partner